Velkommen til Mariager Museumsforenings hjemmeside

Dania

Et besøg på Mariageregnen bør bestemt omfatte en tur til Daniaområdet.

Mange aktiviteter har i historisk tid fundet sted her.

Da Christian IV (1588-1648) byggede slotte og andre bygninger i København, hentede han sine byggematerialer ved Mariager Fjord, hvor kridtet når helt op til jordoverfladen. Efter brændingen i højovnene sejledes kridtet fra Fladbjerg til byggepladserne. Desværre fældedes efterhånden alle træer i hele omegnen, og så var det eventyr forbi.

I slutningen af 1800-tallet blev cementfabrikationen også en betydningsfuld industri her i landet.

Ikke mindre end tre cementfabrikker anlagdes ved Mariager Fjord: Cimbria, Dania og Kongsdal. Kridt og ler var til rådighed i rigelig mængde, og dybt vand for skibstransporten var også let tilgængelig.

Men også denne industrigren forsvandt fra området omkring 1970 og produktionen flyttet til Aalborg. Tabet af hundredevis af arbejdspladser blev et alvorligt tilbageslag for egnens økonomi.

De tidligere arbejderboliger, De gule Huse eller Mariagers Nyboder, ligger endnu som et minde om industrieventyret ved fjorden.

Dansk Salt A/S, Skandinaviens eneste saltfabrik, påbegyndte sin produktion i midten af 1970erne. Råstoffet hentes fra en salthorst vest for Hobro og løber gennem 25 km lange rørledninger til fabrikken ved Mariager Fjord, anlagt nær de tidligere cementfabrikker.