Velkommen til Mariager Museumsforenings hjemmeside

Hohøj

Går turen til Mariager, bør ingen snyde sig for at opleve Hohøj, Danmarks største gravhøj, beliggende på toppen af en randmoræne i 110 m højde.
Selve højen er 12 m og diameteren 72 m.

Ved undersøgelsen i 1997-98 konstateredes det, at højen stammer fra ældre bronzealder mellem 1410 og 1310 f.v.t.

Før egnens plantager groede op, kunne man fra højens top tælle 75 kirketårne, bl.a. spiret på Viborg Domkirke. 50 m vest fra Hohøj ligger Lushøj, hvorpå Blicherstenen er rejst.

St.St. Blicher, der var præst i Spentrup, planlagde i 1846 et folkemøde på Hohøj i lighed med Himmelbjergmøderne.
Mødet blev dog ikke afholdt, da Blichers helbred allerede var meget dårligt.
En sang, der skulle have været brugt i dagens anledning, var allerede skrevet, men måtte altså blive i skuffen.

I 1912 holdtes det første Hohøjmøde med Jeppe Aakjær som taler. Han hævdede i sin tale, at her på dette sted burde der rejses en mindesten over Blicher. Ideen vandt genklang, og i 1919 kunne Aakjær indvi stenen, hvorpå Blichers digt "Jyden han er stærk og sej" var indhugget.

Også digteren Nis Petersen har haft tilknytning til højen, idet han i digtsamlingen Nattens Pibere har skrevet Hohøjdigtene.

Mange kendte danskere har siden stået som talere ved et Hohøjmøde. I 1931 og 1932 statsminister Stauning.

Efter besøget på Hohøj bør man også opleve Alstrup Krat med sine enestående oldtidsagre. Skilte viser vej til skovstierne