Velkommen til Mariager Museumsforenings hjemmeside

Hohøj

Går turen til Mariager, bør ingen snyde sig for at opleve Hohøj, Danmarks største gravhøj, beliggende på toppen af en randmoræne i 110 m højde.
Selve højen er 12 m og diameteren 72 m.

Ved undersøgelsen i 1997-98 konstateredes det, at højen stammer fra ældre bronzealder mellem 1410 og 1310.

Før egnens plantager groede op, kunne man fra højens top tælle 75 kirketårne, bl.a.spiret på Viborg Domkirke. 50 m vest fra Hohøj ligger Lushøj, hvorpå Blicherstenen er rejst.

St.St. Blicher, der var præst i Spentrup, planlagde i 1846 et folkemøde på Hohøj i lighed med Himmelbjergmøderne.
Mødet blev dog ikke afholdt, da Blichers helbred allerede var meget dårligt.
En sang, der skulle have været brugt i dagens anledning , var allerede skrevet, men måtte altså blive i skuffen.

I 1912 holdtes det første Hohøjmøde med Jeppe Aakjær som taler. Han hævdede i sin tale, at her på dette sted burde der rejses en mindesten over Blicher. Ideen vandt genklang, og i 1919 kunne Aakjær indvi stenen, hvorpå Blichers digt "Jyden han er stærk og sej" var indhugget.

Også digteren Nis Petersen har haft tilknytning til højen, idet han i digtsamlingen Nattens Pibere har skrevet Hohøjdigtene.

Mange kendte danskere har siden stået som talere ved et Hohøjmøde. I 1931 og 1932 statsminister Stauning.

Efter besøget på Hohøj bør man også opleve Alstrup Krat, der med sine enestående oldtidsagre. Skilte viser vej til skovstierne