Velkommen til Mariager Museumsforenings hjemmeside

Galleri Vognporten

Siden 1982 har der hvert år i Museets åbningssæson, 15/5 til 15/9, været afholdt tre-fire kunstudstillinger.

Mange udøvende kunstnere, professionelle som amatører, har benyttet museets tilbud til at udstille deres arbejder i galleriet.

Vognporten bruges dels til tidsbegrænsede udstillinger, som museet selv laver, eller kunstudstillinger med udøvende, professionelle som amatører.