Velkommen til Mariager Museumsforenings hjemmeside

Galleri Vognporten

Siden 1982 har der hvert år i Museets åbningssæson, 15/5 til 15/9, været afholdt tre-fire kunstudstillinger.

Mange udøvende kunstnere, professionelle som amatører, har benyttet museets tilbud til at udstille deres arbejder i galleriet.

Vognporten bruges dels til tidsbegrænsede udstillinger, som museet selv laver, eller kunstudstillinger med udøvende, professionelle som amatører.

Kunstnere og andre, der ønsker at benytte lokalet, kan henvende sig til Nordjyllands Historiske Museum/Mariager Museum på e-post ILA-kultur@aalborg.dk eller tlf. 99317460