Velkommen til Mariager Museumsforenings hjemmeside

Købmandsgårdens historie:

De ældste dele af Købmandsgården, som i dag rummer Mariager Museum, er bygget omkring år 1700, mens gårdens øvrige længer er godt og vel 100 år yngre.

Disse bygninger anvendtes til stalde, lader og vognporte. Museet overtog halvdelen af Købmandsgården i 1972 og resten i 1985. Forinden solgtes dog den sydlige fløj til menighedsrådet, til brug som sognegård.
Sognegården er nu flyttet til klosteret, og Mariager Fjord Kommune har overtaget bygningen, som herefter anvendes til arkiv og mødelokale.

Læg mærke til Svalegangen på museets gårdside.

I gårdens øvrige længer findes i dag Den gamle Biograf, hvor der foruden filmklubbens 10 årlige film afholdes private fester.

I Galleri Vognporten er der hver sommer 3-4 kunstudstillinger.

Købmandsgården er det eneste af de gamle huse i Mariager, der er i to etager. hvilket skyldes, at købmandsfamilierne i deres velmagtsdage var købstadens matadorer.

Købmand Velling der ejede gården i midten af 1800-tallet, havde således adskillige skibe i søen. Man eksporterede først og fremmest landbrugsvarer fra Mariager til Norge og hjembragte til gengæld trælast.

Egepladsen, hvor der i dag er P-plads, var familiens have, hvor igennem bækken løb. I et hjørne af haven stod det store egetræ.

Himmerigs Plads hed det hjørne af Torvet, der også var købmandens have. I dag har museumsforeningen indrettet området med roser og bænke.